| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Kłańska Maria, Der Künstler Ephraim Mose Lilien und seine galizische Heimatstadt Drohobycz, "Studia Niemcoznawcze", t. 16 (1998), s. 187–205.