| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Kłańska M., Tożsamość narodowa Żydów w monarchii habsburskiej ery konstytucyjnej a ich wybory kulturowo-językowe, [w:] Język a tożsamość narodowa. Slavica, red. Bobrownicka, M., Kraków, 2000, s. 221–56