| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Singer I.B., Grosiki na raj i inne opowiadania, red., tł., wyb., przedm. Adamczyk-Garbowska, M., Warszawa, 2001, 357 ss.