| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Patek A., Polski cmentarz w Jerozolimie. Polacy pochowani na cmentarzu katolickim na górze Syjon, Kraków, 2009, 144 ss.
Patek Artur, Češi pohřbení v polském oddělení katolického hřbitova v Jeruzalémě, "Slovenský přehled. Review for Central, Eastern and Southeastern European History", 2011, nr 1/2, s. 137–145.
Patek Artur, Polska kwatera na cmentarzu katolickim w Jerozolimie, "Prace Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej", t. 1 (2012), s. 79–96.