| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Adamczyk-Garbowska Monika, Julian Stryjkowski: 1905-1996, "Polin", t. 11 (1997), s. 381–384.
Adamczyk-Garbowska M., Piewca brzydko mówiących? Miejsce języka jidysz w twórczości i biografii Juliana Stryjkowskiego, [w:] Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej, red. Molisak, A., red. Kołodziejska, Z., Warszawa, 2011, s. 128–39
Quercioli Mincer Laura, Una voce della Diaspora: Julian Stryjkowski, "Europa Orientalis", t. 4 (1985), s. 113–126.
Quercioli Mincer Laura, Uno pseudonimo come segno di fedeltà. Intervista a Julian Stryjkowski, "Prospettive Settanta", 1985, nr 1/2, s. 224–233.
Quercioli Mincer Laura, Julian Stryjkowski, a Voice from Diaspora, "Polin", t. 5 (1990), s. 273–287.
Quercioli Mincer L., Silence and Outcry. Judaism and Homosexuality in the Works of Julian Stryjkowski (1905-1996) and Giorgio Bassani (1916-2000), [w:] Cultural Representations of Jewishness at the Turn of the 21st Century, red. Waligórska, M., red. Wagenhofer, S., Firenze, 2010, s. 147–54