| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Wodziński M., Trzciński A., Cmentarz żydowski w Lesku w wieku XVI i XVII, Pilarczyk, K., Gąsiorowski, S., [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., red. Gąsiorowski, S., t. 2: Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998, Kraków, 2000, s. 141–59
Wodziński M., Trzciński A., Cmentarz żydowski w Lesku, t. 1: Wiek XVI i XVII, Kraków, 2002, 186 ss.