| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Spyra Janusz, Syjonizm na Śląsku Austriackim i na Morawach (do 1918 roku). Recepcja, organizacja, bariery [Zionism in Moravia and Austrian Silesia up to 1918. Its Reception, Organization and Barriers], "Studia Judaica", t. 10 (2007), nr 1(19), s. 25–41.
Wodziński M., Středověké židovské náhrobky na Moravě, [w:] Židé a Morava. Sborník příspěvkú přednesených na z konferenci konané 10 listopadu 1999 v Muzeum Kroměřížska, Kroměříž, 2000, s. 8–17