| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Lisek Joanna, Pua Rakowska i jej walka o prawa kobiet, "Kwartalnik Historii Żydów", 2009, nr 3, s. 290–299.