| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Wodziński M., Silesia, [w:] The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, red. Hundert, Gershon D., London, 2008, s. 1747–51