| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Wodziński Marcin, O „czternastowiecznych” macewach z Cieszyna, "Annales Silesiae", t. 22 (1992), s. 105–114.