| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Ochmann J., Krytyka dialogu żydowsko-chrześcijańskiego. Yehasjahu Leibowitz, [w:] Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Olczyk, M., red. Radecki, W., Gniezno, 2010, s. 375–85