| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Burg J., Okruchy, tł., wyb., oprac. Ruta, M., Sejny, 2001, 189 ss.
Patek Artur, Jewish Autonomous Province in the USSR (Birobidzhan), "Colloquia. Journal of Central European History", t. 2 (1995), nr 1/2, s. 130–143.
Patek Artur, Z dziejów Żydowskiego Obwodu Autonomicznego w ZSRR po II wojnie światowej, "Studia Historyczne", t. 39 (1996), nr 4, s. 523–537.
Patek A., Birobidżan. Sowiecka ziemia obiecana? Żydowski Obwód Autonomiczny w ZSRR, Kraków, 1997, 104 ss.
Patek A., Projekt Birobidżan w teorii i praktyce ZSRR, [w:] Żydzi a lewica. Zbiór studiów historycznych, red. Grabski, A., Warszawa, 2007, s. 65–84