| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Gąsiorowski S., Doktor Zygmunt Abrahamowicz (1923-1990). Życie i dzieło, [w:] Wśród jarłyków i fermanów. Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci dr Zygmunta Abrahamowicza, 20 kwietnia 2004, red. Ewa, S.-G., Kraków, 2004, s. 9–20