| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Wodziński M., Groby cadyków w Polsce. O chasydzkiej literaturze nagrobnej i jej kontekstach, Wrocław, 1998, 278 ss.