| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Świeżyński Adam, Majmonidesowe rozumienie zdarzeń cudownych a współczesna filozofia cudu [Maimonides’ Understanding of Miracles and the Modern Philosophy of Miracle], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 101–120.