| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Adamczyk-Garbowska Monika, A Shadow over the Dialogue, "Polin", t. 13 (2000), s. 325–328.
Adamczyk-Garbowska M., Żydzi w dialogu kultur, [w:] Tradycje różnorodności kulturowej i religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej, red. Kłoczowski, J., red. Łukasiewicz, S., Lublin, 2003, s. 53–62
Cukras-Stelągowska Joanna, Edukacyjne przestrzenie dialogu polsko-żydowskiego (komunikat z badań), "Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja", 2009, nr 3, s. 117–126.
Cukras-Stelągowska J., Tożsamość w dialogu. Polacy i Żydzi w szkołach Fundacji R. Laudera, Toruń, 2012, 276 ss.
Doktór Jan, Talmud und Disputationen – Zum christlich-jüdischen Diskurs im 18. Jahrhundert, "Leipziger Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur", t. 1 (2003), s. 105–122.
Kosior Wojciech, Jezus i chrześcijanie w tradycji judaistycznej w kontekście współczesnego dialogu judaistyczno-chrześcijańskiego, "Estetyka i Krytyka", t. 27 (2012), s. 359–383.
Ochmann Jerzy, Relacje między judaizmem, chrześcijaństwem i islamem w ich drodze do uniwersalizmu na łamach „Dialogue and Humanism”, "Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego WSP w Częstochowie", t. 20 (1999), s. 83–87.
Ochmann J., Dialog filozoficzny między judaizmem a chrześcijaństwem w XX wieku. Jacob Joseph Petuchowski (1925-1991), [w:] Filozofia dialogu. Drogi i formy dialogu, red. Baniak, J., t. 1, Poznań, 2002, s. 137–43
Ochmann J., Józef Sołowejczyk a filozoficzna płaszczyzna dialogu żydowsko-chrześcijańskiego w drugiej połowie XX w, [w:] Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu, red. Baniak, J., Poznań, 2002, s. 201–20
Ochmann J., Wyobraźnia – niedostrzegany przyjaciel dialogu międzyreligijnego (Richard L. Rubenstein), [w:] Różnorodność form dialogu międzyreligijnego, red. Baniak, J., Poznań, 2005, s. 75–95
Ochmann J., Cywilizacja jako łącznik dialogu. M. M. Kaplan (1881-1982), [w:] Filozofia dialogu, t. 5: Społeczny wymiar i kulturowy kontekst dialogu, Poznań, 2007, s. 81–92
Ochmann J., Dialog żydowsko-chrześcijański w Stanach Zjednoczonych Ameryki promowany przez Żydów-ateistów, [w:] Filozofia dialogu, red. Baniak, J., t. 8: Od filozofii do teologii, Poznań, 2009, s. 67–87
Ochmann J., Krytyka dialogu żydowsko-chrześcijańskiego. Yehasjahu Leibowitz, [w:] Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Olczyk, M., red. Radecki, W., Gniezno, 2010, s. 375–85
Szczerbiński Waldemar, Weredyczny pluralizm i transformatywny dialog w judaizmie, "Studia Bobolanum", 2001, nr 1, s. 105–123.
Szczerbiński W., The Depth of Interreligious Dialogue, [w:] Minister Verbi. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Ekscelencji Ks. Abp. Henrykowi Muszyńskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Podeszwa, P., red. Szczerbiński, W., Gniezno, 2003, s. 1029–40