| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Ochmann J., Etyka żydowska, Między etyką religijną a etyką narodową, [w:] Człowiek i uniwersalne wartości etyczne w różnych kulturach, red. Pawlica, J., red. Szymańska, B., Kraków, 1993, s. 163–75
Ochmann J., Aspekty etyczne w międzykulturowych relacjach Żydów w XX wieku, [w:] Etyka i życie publiczne, red. Pawlica, J., Kraków, 1997, s. 88–94
Ochmann J., Etyka prawna i ponadprawna w judaizmie, [w:] Etyka a prawo i praworządność, red. Pawlica, J., Kraków, 1997, s. 125–37
Ochmann J., Antynomizm w etyce żydowskiej, [w:] Spór o etykę, red. Pawlica, J., Kraków, 1999, s. 25–35
Ochmann J., Żydowski kantyzm, postkantyzm i neokantyzm. Aspekty etyczne, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., red. Gąsiorowski, S., t. 2: Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998, Kraków, 2000, s. 413–32
Ochmann Jerzy, Żydzi – naród etycznie wybrany, "Forum Myśli Wolnej", 2001, nr 2/3, s. 25–28.
Ochmann Jerzy, Koncepcja Żyda jako „istoty etycznej”, "Res Humana", 2002, nr 4, s. 16–19.
Ochmann J., Wartości żydowskie w Unii Europejskiej, [w:] Europa wspólnych wartości, red. Drozdowicz, Z., Poznań, 2005, s. 77–85
Ochmann Jerzy, Twój wróg jest twoim przyjacielem. Etyka Nahuma Goldmana, "Przegląd Religioznawczy", 2011, nr 3, s. 15–32.
Szczerbiński Waldemar, Istota etyki żydowskiej, "Colloquia Theologica Adalbertina. Systematica", t. 2 (2001), s. 41–64.