| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Piela Marek, Gramatyka tekstu a przekład biblijny – reguły niepowtarzania składników [Text Grammar and Biblical Translation – the Rule on Non-Repeating of Elements], "Studia Judaica", t. 4 (2001), nr 1-2(7-8), s. 1–25.
Piela Marek, Ze studiów nad gramatyką współczesnego hebrajskiego [Studies in Modern Hebrew Grammar], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 301–329.