| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Kłańska M., Zwischen Licht und Finsternis. Zum Bildungsstreben der galizischen Haskala in deutschsprachiger Literatur, [w:] Galizien – eine literarische Heimat, red. Kaszyński, Stefan H., Poznań, 1987, s. 125–37
Kłańska M., Zwischen Licht und Finsternis. Zum Bildungsstreben der galizischen Haskala in deutschsprachiger Literatur, [w:] Antisemitismus, Zionismus, Antizionismus 1850-1940, red. Heuer, R., red. Wuthenow, R.-R., New York, 1987, s. 92–107
Wodziński Marcin, Good Maskilim and Bad Assimilationists, or Toward a New Historiography of the Haskalah in Poland, "Jewish Social Studies", t. 10 (2003), nr 3, s. 87–122.
Wodziński M., Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu, Warszawa, 2003, 323 ss.
Wodziński M., Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland: History of a Conflict, tł. Cozens, S., Oxford-Portland, 2005, 356 ss.
Wodziński M., Jidysz a modernizacja. Język jidysz w myśli polskiej haskali i jej spadkobierców, [w:] Jidyszland – polskie przestrzenie, red. Geller, E., red. Polit, M., Warszawa, 2008, s. 243–62
Wodziński M., Haskalah and Politics Reconsidered: The Case of the Kingdom of Poland, 1815-1860, [w:] Let the Old Make the Way for the New. Studies in Social and Cultural History of Eastern European Jewry Presented to Immanuel Etkes, red. Assaf, D., red. Rapoport-Albert, A., t. 2, Jerusalem, 2009, s. 163–97