| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Kozińska-Witt Hanna, A World before a Catastrophe: Kraków Jews between the Wars, "Polin", t. 23 (2010), s. 409–414.