| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi, red. Jagodzińska, A., Wrocław, 2012 ("Bibliotheca Judaica", t. 8), 255 ss.
Doktór J., Śladami mesjasza apostaty. Żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji, Wrocław, 1998, 270 ss.
Doktór Jan, Conversions within Sabbatianism, "Kwartalnik Historii Żydów", 2004, nr 1, s. 40–46.
Lisek Joanna, From the Jewish Pope to ger Tsedek, the Righteous Convert: The Motif of religious Conversion in Yiddish Literature, "Pinkas. Culture and History of East European Jewry", t. 3 (2010), s. 58–72.