| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Szyndler Artur, Der nationalsozialistische Mythos von Blut und Rasse und seine Wurzeln, "Hefte von Auschwitz", t. 23 (2008), s. 223–255.
Szyndler Artur, Nazistowski mit krwi i rasy i jego korzenie, "Zeszyty Oświęcimskie", t. 23 (2002), s. 191–218.
Wodziński M., Krew i chasydzi. Z dziejów oskarżenia o mord rytualny w XIX-wiecznej Polsce, [w:] Od starożytności do współczesności. Język – literatura – kultura. Księga poświęcona pamięci prof. Jerzego Woronczaka, red. Kamińska-Szmaj, I., Wrocław, 2004, s. 199–212