| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Adamczyk-Garbowska M., Compléter la mémoire – les yizker-biher (livres du souvenir) comme témoignage et inspiration, [w:] Juifs et Polonais, red. Szurek, J.-C., red. Wieviorka, A., et al., Paris, 2009, s. 401–12
Adamczyk-Garbowska M., The Reception of Memorial Books in Poland, [w:] Yizker Books in the World, red. Horowitz, R., North Carolina, 2011, s. 107–21
Lisek Joanna, Problematyka kobieca w księgach pamięci (na przykładzie Pińczowa), "Literatura Ludowa", 2008, nr 3, s. 53–62.