| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”. Wybór źródeł, oprac. Jagodzińska, A., Kraków-Budapeszt, 2012, 287 ss.
Domagalska Małgorzata, Najpilniejsza sprawa. Publicyści „Prosto z mostu” wobec kwestii żydowskiej, "Kwartalnik Historii Żydów", 2002, nr 4, s. 483–500.
Friedrich A., Bolesław Prus wobec kwestii żydowskiej, [w:] Bolesław Prus. Pisarz. Publicysta. Myśliciel, red. Woźniakiewicz-Dziadosz, M., red. Fita, S., Lublin, 2003, s. 335–46
Friedrich A., Bolesław Prus wobec kwestii żydowskiej, Gdańsk, 2008, 316 ss.
Stoczewska Barbara, Kwestia żydowska w poglądach Leona Wasilewskiego [Jewish Question in the Views of Leon Wasilewski], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 1(3), s. 61–80.