| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Lisek J., „Przy klatce lwa zrzucamy brzemię płci” – genderowe aspekty jidyszowej poezji kobiet, [w:] Oblicza płci. Literatura, red. Karwatowska, M., red. Szpyra-Kozłowska, J., Lublin, 2012, s. 105–16
Lisek J., „Поміж чоловіків – я своя людина” – гендерні аспекті Хани Левіної, [w:] Lewina C., Лепта, oprac. Bohuslawska, W., Kijów, 2013, s. 96–104
Makowski K.A., Louis Lewin – historyk poznańskich Żydów, [w:] Dzieje polityczne, kultura, biografistyka. Studia z historii XIX i XX wieku ofiarowane prof. Zbigniewowi Dworeckiemu, red. Trzeciakowski, L., red. Matusik, P., Poznań, 2002, s. 313–23
Stoczewska Barbara, Kwestia żydowska w poglądach Leona Wasilewskiego [Jewish Question in the Views of Leon Wasilewski], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 1(3), s. 61–80.