| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Literatur und Politik in der Heine-Zeit. Die 48er Revolution in Texten zwischen Vormärz und Nachmärz, red. Kircher, H., red. Kłańska, M., Wien-Köln-Weimar, 1998, 260 ss.
Contemporary Jewish Writing in Poland: An Anthology, red. Adamczyk-Garbowska, M., red. Polonsky, A., Lincoln-London, 2001, 349 ss.
Avantgarden in Ost und West. Literatur, Musik und Bildende Kunst um 1900, red. Kircherem, H., red. Kleinschmidt, E., et al., Vien-Köln-Weimar, 2002, 336 ss.
Co każdy powinien wiedzieć o judaizmie, tł. Ruta, M., red. Płazowska, M., Kraków, 2007, 195 ss.
Der Heiligen Schrift auf der Spur. Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur, red. Kłańska, M., red. Kita-Huber, J., et al., Dresden-Wrocław, 2009, 432 ss.
Polish and Hebrew Literature and National Identity, red. Ronen, S., red. Molisak, A., Warszawa, 2010, 310 ss.
„Cóż za księga!” Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność, red. Kłańska, M., red. Kita-Huber, J., et al., Kraków, 2010, 564 ss.
Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice, red. Prokop-Janiec, E., red. Żurek, Sławomir J., Kraków, 2011, 372, ss.
Niszt ojf di tajchn fun Bowl. Antologie fun der jidiszer poezje in nochmilchomedikn Pojln / Nie nad rzekami Babilonu. Antologia poezji jidysz w powojennej Polsce, red., tł., przedm. Ruta, M., red. Tuszewicki, M., Kraków, 2012, 433, ss.
Adamczyk-Garbowska Monika, A New Generation of Voices in Polish Holocaust Literature, "Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History", 1989, nr 3, s. 273–287.
Adamczyk-Garbowska Monika, In Search of a Road to Reconciliation, "Common Ground: The Journal of the Council of Christians and Jews", 1991, nr 2, s. 14–18.
Adamczyk-Garbowska Monika, O dybuku z Goraja i jego twórcy, "Kresy", 1991, nr 9/10, s. 23–28.
Adamczyk-Garbowska Monika, Poles and Poland in I. B. Singer’s Fiction, "Polin", t. 5 (1991), s. 288–302.
Adamczyk-Garbowska Monika, Ziemia Święta w Biłgoraju. O polskich aspektach twórczości I. B. Singera, "Więź", 1991, nr 1, s. 95–107.
Adamczyk-Garbowska M., Poles and Poland in I. B. Singer’s Fiction, [w:] From Shtetl to Socialism. Studies from Polin, red. Polonsky, A., Washington, 1993, s. 502–16