| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Ohler A., Macierzyństwo w Biblii, tł. Ruta, M., Kraków, 1995, 236 ss.