| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Zamoisky Andrey, Transformation of Shtetlekh of Soviet Belarus (1918-1939) in Belarusian Historiography [Problem transformacji miasteczek w okresie 1918-1939 w historiografii białoruskiej], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 2(22), s. 245–253.