| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
„Cóż za księga!” Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność, red. Kłańska, M., red. Kita-Huber, J., et al., Kraków, 2010, 564 ss.
Ochmann J., Historia filozofii żydowskiej, t. 3: Filozofia Oświecenia żydowskiego, Kraków, 2000, 616 ss.
Wodziński Marcin, Reforma i wykluczenie: Wizje reformy społeczności żydowskiej u schyłku polskiego oświecenia, "Pamiętnik Literacki", t. 101 (2010), nr 4, s. 5–21.
Wodziński Marcin, Reform and Exclusion: Conceptions of the Reform of the Jewish Community during the Declining Years of the Polish Enlightenment, "Polin", t. 24 (2011), s. 31–48.
Adnotacje: rozszerzona wersja
Słowa kluczowe: oświecenie; reforma