| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Rajze, Efim S., Racconti e storielle degli ebrei. Testi inediti della tradizione yiddish, Milano, 2002, 431 ss.
Adnotacje: Rewizja i red. terminów jidysz, zestawienie słownika Quercioli Mincer Laura
Słowa kluczowe: jidysz; opowiadania
Rajze, Efim S., Racconti e storielle degli ebrei. Testi inediti della tradizione yiddish, Milano, 2004, 431 ss.
Adnotacje: rewizja i red. terminów jidysz, zestawienie słownika Quercioli Mincer Laura
Słowa kluczowe: jidysz; opowiadania
Singer I.B., Grosiki na raj i inne opowiadania, red., tł., wyb., przedm. Adamczyk-Garbowska, M., Warszawa, 2001, 357 ss.
Sitarz M., Das Leben des jüdischen Städtchens in ausgewählten Novellen von Scholem Asch, [w:] Perspektiven der polnischen Germanistik in Sprach- und Literaturwissenschaft. Festschrift für Olga Dobijanka-Witczakowa zum 80. Geburtstag, red. Dębski, A., red. Lipiński, K., Kraków, 2004, s. 251–7