| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Marcinkowski Roman, Luigi Chiarini (1789-1832) – an Anti-Judaistic Reformer of Judaism [Luigi Chiarini (1789-1832) – antyjudaistyczny reformator judaizmu], "Studia Judaica", t. 7 (2004), nr 2(14), s. 237–248.
Wodziński Marcin, Reforma i wykluczenie: Wizje reformy społeczności żydowskiej u schyłku polskiego oświecenia, "Pamiętnik Literacki", t. 101 (2010), nr 4, s. 5–21.
Wodziński Marcin, Reform and Exclusion: Conceptions of the Reform of the Jewish Community during the Declining Years of the Polish Enlightenment, "Polin", t. 24 (2011), s. 31–48.
Adnotacje: rozszerzona wersja
Słowa kluczowe: oświecenie; reforma