| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Wróbel Mirosław S, Zagadnienie starości w literaturze międzytestamentalnej, "Vox Patrum", t. 56 (2011), nr 31, s. 241–247.