| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Rozmus D., De arte judeorum sepulcrali. Motywy artystyczne w żydowskiej sztuce sepulkralnej, Kraków, 2005, 316 ss.