| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Café Savoy: teatro yiddish in Europa, red. Quercioli Mincer, L., red. Bertolone, P., Roma, 2006 ("Biblioteca teatrale", t. 144), XVIII, ss.
Lisek J., Funkcja języka jidysz w kształtowaniu dramatu i teatru żydowskiego, [w:] Teatralna Jerozolima. Przeszłość i teraźniejszość: referaty z konferencji w Bibliotece Narodowej w Warszawie 4 i 5 stycznia 2005, red. Kuligowska-Korzeniewska, A., Warszawa, 2006, s. 15–27
Lisek J., Teatras, [w:] Žydai Lietuvoje. Istorija, kultūra, paveldas, red. Lempertienė, L., red. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, J., Vilnius, 2009, s. 251–5
Quercioli Mincer Laura, La tradizione rivisitata nel teatro yiddish di Moni Ovadia, "Rassegna Mensile di Israel", t. 66 (2000), s. 145–154.
Quercioli Mincer Laura, The Laughing Jew: A Yiddish Theatre in Contemporary Italy, "Theatralia. Revista de Poética del Teatro", t. 7 (2006), s. 151–160.