| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Ochmann J., Dialog żydowsko-chrześcijański w Stanach Zjednoczonych Ameryki promowany przez Żydów-ateistów, [w:] Filozofia dialogu, red. Baniak, J., t. 8: Od filozofii do teologii, Poznań, 2009, s. 67–87
Szczerbiński W., Postulat nie-osobowego Boga. Rekonstrukcjonizm wyzwaniem dla teizmu żydowskiego, Poznań, 2007, 242 ss.