| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Muszyńska Jadwiga, The Urbanised Jewry of the Sandomierz and Lublin Provinces in the 18th Century. A Study in the Settlement of Population [Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 2(4), s. 223–239.
Trojański Piotr, Żydowskie przedsiębiorstwa handlowe w woj. krakowskim w okresie międzywojennym. Zagadnienia statystyczne [Jewish Trade Enterprises in the Cracow Province during the Inter-War Period. Statistical Issues], "Studia Judaica", t. 8 (2005), nr 1-2(15-16), s. 79–100.
Wodziński M., “Walking in the Steel Boots of Faith...”. Anti-Semitic Journalism in the Voivodship of Silesia 1922-1939, [w:] Jews in Silesia, red. Wodziński, M., red. Spyra, J., Kraków, 2001, s. 99–124
Wodziński Marcin, „Do czynu!” Z dziejów organizacji antysemickich w województwie śląskim, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", t. 56 (2001), nr 2, s. 161–180.
Wodziński M., Antysemicka prasa w województwie śląskim 1922–1939. Programy, retoryka, skutki, [w:] Żydzi na Górnym Śląsku, red. Kalinowska-Wójcik, B., Rybnik, 2012, s. 151–77