| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Wróbel M.S., Zwój Miedziany (3Q15) jako enigma i wyzwanie, [w:] Qumran pomiÄ™dzy Starym i Nowym Testamentem, red. Drawnel, H., red. Piwowar, A., Lublin, 2009, s. 95–104