| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Adamczyk-Garbowska Monika, In Search of a Road to Reconciliation, "Common Ground: The Journal of the Council of Christians and Jews", 1991, nr 2, s. 14–18.
Adamczyk-Garbowska Monika, O dybuku z Goraja i jego twórcy, "Kresy", 1991, nr 9/10, s. 23–28.
Adamczyk-Garbowska Monika, Poles and Poland in I. B. Singer’s Fiction, "Polin", t. 5 (1991), s. 288–302.
Adamczyk-Garbowska Monika, Ziemia Święta w Biłgoraju. O polskich aspektach twórczości I. B. Singera, "Więź", 1991, nr 1, s. 95–107.
Doktór J., Jakub Frank i jego nauka na tle kryzysu religijnej tradycji osiemnastowiecznego żydostwa polskiego, Warszawa, 1991, 122 ss.
Kłańska M., Daleko od Wiednia. Galicja w oczach pisarzy niemieckojęzycznych 1772-1918, Kraków, 1991, 276 ss.
Kłańska M., Deutschsprachige Literatur Galiziens 1848-1918, [w:] Unerkannt und (un)bekannt. Deutsche Literatur in Mittel- und Osteuropa, red. Gottzmann, Carola L., Tübingen, 1991, s. 141–58
Kłańska M., Problemfeld Galizien in deutschsprachiger Prosa 1846-1914, Wien-Köln-Weimar, 1991, 231 ss.
Quercioli Mincer L., La Varsavia degli italiani e La Varsavia degli ebrei, [w:] Capitali dell’Est, red. Cataluccio, Francesco M., red. Ercole, M., et al., Milano, 1991, s. 365–82
Sitarz Magdalena, יידישע און פוילישע שפריכֿווערטער [Jidisze un pojlisze szprichwerter], "Oksforder Yiddish", t. 2 (1991), s. 117–128.
Żak A., Erneuerung des Denkens durch Dialog. Anregungen Eugen Rosenstock-Huessys im Briefwechsel mit Franz Rosenzweig, [w:] Dialogdenken-Gesellschaftsethik. Wider die Allgegenwärtige Gewalt gesellschaftlicher Vereinnahmung, red. Bäumer, A., red. Benred.kt, M., Wien, 1991, s. 111–21
Żak Adam, Marcin Buber o możliwości objawienia, "Analecta Cracoviensia", t. 23 (1991), s. 119–126.
Żak A., Punkt wyjścia filozofii Franza Rosenzweiga, [w:] Zawierzyć człowiekowi. Księdzu Józefowi Tischnerowi na sześćdziesiąte urodziny, red. Brzeziński, Z., Kraków, 1991, s. 460–74