| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Adamczyk-Garbowska M., Związki pisarzy żydowskich z Lublinem i Lubelszczyzną, [w:] Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim, red. Hawryluk, W., red. Linkowski, G., Lublin, 1996, s. 15–27
Doktór Jan, Ein Sabbatianer Aaron Margalitha von Żółkiew und das Religionsgespräch zu Hannover, "Fördern und Bewahren. Studien zur europäischen Kulturgeschichte der frühen Neuzeit", t. 70 (1996), s. 79–91.
Doktór J., Rozmaite adnotacje, przypadki i anegdoty Pańskie, Warszawa, 1996, 118 ss.
Gąsiorowski Stefan, Legenda o Saulu Wahlu czyli Żyd na tronie polskim w 1587 roku, "Proglas. Pismo Towarzystwa Przyjaciół Narodów Europy Środkowej", 5/6, 1996, nr 4/1, s. 10–12.
Adnotacje: rok publikacji 1996/1997
Słowa kluczowe: Saul Wahl; XVI w.; tron polski; 1587 r.
Gąsiorowski Stefan, Prawo żydowskie i jego recepcja w dawnej Rzeczypospolitej, "Proglas. Pismo Towarzystwa Przyjaciół Narodów Europy Środkowej", t. 2 (1996), s. 8–10.
Kozińska-Witt Hanna, Żydzi. Polscy? Niemieccy? Szkic o tożsamości narodowej Żydów postępowych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 19 w., "Teksty Drugie", 1996, nr 6, s. 71–81.
Kłańska M., Austria i Polska w życiu i twórczości Józefa Rotha, [w:] Austria-Polska. 1000 lat kontaktów, Kraków, 1996, s. 465–99
Kłańska M., Das Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden in den polnischen Judengeschichten von Leopold von Sacher-Masoch, [w:] Konfrontation und Koexistenz. Zur Geschichte des deutschen Judentums, red. Heuer, R., red. Wuthenow, R.-R., New York, 1996, s. 140–59
Kłańska M., Emanzipationswege galizischer Jüdinnen im 20. Jahrhundert. Zu den Autobiographien von Ella Schapira, Mischket Liebermann, Helene Deutsch und Salka Viertel, [w:] Von Franzos zu Canetti. Jüdische Autoren aus Österreich. Neue Studien, red. Gelber, Mark H., red. Horch, H., et al., Tübingen, 1996, s. 141–62
Kłańska M., Österreich und Polen im Leben und Schaffen Joseph Roths, [w:] Österreich-Polen. 1000 Jahre Beziehungen, red. Buszko, J., red. Leitsch, W., Kraków, 1996, s. 539–65
Kłańska M., Zur Bedeutung der deutschen Sprache und Literatur für die Ostjuden, [w:] Die deutsche Sprache und Literatur als Brücke in Europa, red. Golesz, R., red. Wawrzyniak, Z., Rzeszów, 1996, s. 7–18
Kłańska M., „Spotkanie” żydowsko-słowiańskie w twórczości Józefa Roth, [w:] Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie środkowej, red. Bobrownicka, M., Kraków, 1996, s. 143–50
Makowski Krzysztof A, Gdy na ulicach Poznania, obok polskiego, powszechnie rozbrzmiewał język niemiecki i żydowski. Niemcy i Żydzi w Poznaniu w latach 1815-1848, "Kronika Miasta Poznania", 1996, nr 3, s. 48–65.
Ochmann Jerzy, Myśl apokaliptyczna w judaizmie, "Przegląd Religioznawczy", 1996, nr 2, s. 5–30.
Patek A., U źródeł powstania państwa Izrael. Sprawa uchodźców ze statku „Exodus 1947”, [w:] Pamięć zbiorowa w procesie integracji Europy, red. Łaptos, J., Kraków, 1996, s. 83–95