| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Literatur und Politik in der Heine-Zeit. Die 48er Revolution in Texten zwischen Vormärz und Nachmärz, red. Kircher, H., red. Kłańska, M., Wien-Köln-Weimar, 1998, 260 ss.
Adamczyk-Garbowska Monika, Cień na dialogu, "Słowo Żydowskie", 1998, nr 4, s. 4–5.
Adamczyk-Garbowska Monika, Dwie powieści o jednym mieście – „Bracia Aszkenazy” I. J. Singera i „Ziemia obiecana” Wł. St. Reymonta, "Tygiel Kultury", 1998, nr 4/5, s. 82–89.
Adamczyk-Garbowska Monika, Jakub Glatsztejn – żydowski pisarz z Lublina, "Akcent", 1998, nr 4, s. 114–115.
Adamczyk-Garbowska M., Nacjonalisticzieskaja i antisiemitskaja ritorika w sowriemiennoj Polsze: starije sztampy w nowom, politiczieskom kontiekstie, [w:] Tien’ Hołokosta: matieriały II mieżdunarodnogo sympozjuma „Uroki Hołokosta i sowriemiennaja Rosija”, Moskwa, 1998, s. 152–8
Adamczyk-Garbowska M., Obrazowanje i politika: borba s priedubieżdzienjami i stierieotipami ili ich zakrieplienje, [w:] Tien’ Hołokosta: matieriały II mieżdunarodnogo sympozjuma „Uroki Hołokosta i sowriemiennaja Rosija”, Moskwa, 1998, s. 215–22
Adamczyk-Garbowska M., Paradoksy diaspory. Singerowski bohater jako alter ego pisarza, [w:] Literatura i komunikacja. Od listu do powieści autobiograficznej, red. Blaim, A., red. Maciejewski, Z., Lublin, 1998, s. 394–403
Doktór Jan, Kryptochiliasten und Kryptosabbatianer. Eine verborgene Seite der Halleschen Missionarstätigkeit, "Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft", t. 24 (1998), s. 61–74.
Doktór J., Śladami mesjasza apostaty. Żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji, Wrocław, 1998, 270 ss.
Gąsiorowski S., Bibliografia druków zwartych i czasopism o tematyce żydowskiej wydanych w Polsce w roku 1997, [w:] Auschwitz. Konflikty i dialog, red. Głownia, Marek, ks., red. Wilkanowicz, S., Kraków, 1998, s. 233–54
Gąsiorowski S., Bukowski W., W dawnej Rzeczypospolitej, [w:] Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy? Katalog wystawy, Kraków, 1998, s. 7–38
Grinberg Daniel, Fenomen historiografii żydowskiej w II Rzeczypospolitej [Phenomenon of Jewish Historiography in the Second Polish Republic], "Studia Judaica", t. 1 (1998), nr 1, s. 18–32.
Grün A., Riedl G., Mistyka i Eros, tł. Ruta, M., Kraków, 1998, 127 ss.
Kopyś Tadeusz, Asymilacja Żydów węgierskich w latach 1867-1918. Zarys problemu [Assimilation of Hungarian Jews in Years 1867-1918], "Studia Judaica", t. 1 (1998), nr 1, s. 33–49.
Kowalski Waldemar, Ludność żydowska a duchowieństwo archidiakonatu sandomierskiego w XVII-XVIII w. [Jewish Population and the Clergy of Sandomierz’ Archidiaconate in the 17th-18th Centuries], "Studia Judaica", t. 1 (1998), nr 2, s. 177–199.