| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Judaika wydane w Polsce. Druki zwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii 1993, oprac. Ruta, M., Kraków, 1999 ("Studia Polono-Judaica. Series Bibliographica", t. 6), 276, ss.
W poszukiwaniu żydowskich kryptochrześcijan. Dzienniki ewangelickich misjonarzy z ich wędrówek po Rzeczypospolitej w latach 1730-1747, tł., przedm., oprac. Doktór, J., Warszawa, 1999, 269 ss.
Adamczyk-Garbowska M., Is There a Place for Yiddish in Poland’s Jewish Revival?, [w:] Yiddish Culture in the World, red. Estraikh, G., red. Krutikov, M., Oxford, 1999, s. 57–72
Adamczyk-Garbowska Monika, Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek... A co zostało z miast?, "Tygiel Kultury", 1999, nr 7/9, s. 134–139.
Adamczyk-Garbowska M., Poles, Jews and Auschwitz: A Controversy over Historical Memory, Blejwas, S., New Britain, Connecticut, 1999 ("Occasional Papers in Polish and Polish American Studies", t. 7), 19 ss.
Adamczyk-Garbowska Monika, The Return of the Troublesome Bird: Jerzy Kosinski and Polish-Jewish Relations, "Polin", t. 12 (1999), s. 284–294.
Doktór Jan, Erlösung durch Sünder oder – Taufe, "Judaica. Beiträge zum Verständnis des jüdischen Schicksals in Vergangenheit und Gegenwart", 1999, nr 1, s. 18–29.
Dombrowski Bruno, Graetz’ Geschichte der Juden – an Evaluation [Historia Żydów Graetza – ocena], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 2(4), s. 261–271.
Duda Henryk, Kotlica, Kocica czy Kocudza? Przyczynek do badań polsko-żydowskich kontaktów językowych [Kotlica, Kocica or Kocudza], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 1(3), s. 81–86.
Gąsiorowski Stefan, Die Forschungsstelle für Geschichte und Kultur der Juden in Polen an der Jagiellonischen Universität in Krakau, "Inter Finitimos", 15/16, 1999, s. 52–56.
Gąsiorowski Stefan, Karajimi v Kukizovi. Vstupne doslidzennia, "Narodoznavči zošiti", 1999, nr 4, s. 566–570.
Gąsiorowski Stefan, Relationships between Owners of Żółkiew and Jews in the 17th Century [Relacje między właścicielami Żółkwi a Żydami w XVII w.], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 2(4), s. 203–222.
Kapera Zdzisław Jan, Józef Tadeusz Milik – pół wieku pracy nad rękopisami z Qumran [Józef Tadeusz Milik – Half Century of His Work on Dead Sea Scrolls], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 1(3), s. 107–114.
Kozińska-Witt H., Die Krakauer Jüdische Reformgemeinde 1864-1874, Frankfurt am Main, 1999, 312 ss.
Kozińska-Witt Hanna, Die Stadt Krakau und ihr Umland: Entwicklungskonzepte im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, "Berichte und Beiträge des GWZO", 1999, s. 292–312.