| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Dwa życia Ludwika Gumplowicza. Wybór tekstów, wyb., przedm., oprac. Surman, J., wyb., przedm., oprac. Mozetič, G., Warszawa, 2010 ("Biblioteka Myśli Socjologicznej", t. 8), 533, ss.
Izaak Cylkow (1841-1908). Życie i dzieło, red. Galas, M., Kraków-Budapeszt, 2010, 123, ss.
Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza, tł., przedm., oprac. Wróbel, Mirosław S., Częstochowa, 2010, 340 ss.
Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, red. Karolczak, K., red. Sroka, Łukasz T., t. 7: Urzędy, urzędnicy, instytucje. Studia z dziejów Lwowa, Kraków, 2010, 558 ss.
Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz, red. Lisek, J., Wrocław, 2010, 519 ss.
Od Anatolii po Syberię. Świat turecki w oczach badaczy, red. Siemieniec-Gołaś, E., red. Georgiewa-Okoń, J., Kraków, 2010, 228, ss.
"Pinkas. Culture and History of East European Jewry", t. 3 (2010), 157, ss.
Polish and Hebrew Literature and National Identity, red. Ronen, S., red. Molisak, A., Warszawa, 2010, 310 ss.
„Cóż za księga!” Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność, red. Kłańska, M., red. Kita-Huber, J., et al., Kraków, 2010, 564 ss.
Baraniak Marek, „Advortite animum lectores – hic Deus habitat”. The manuscript M1106 from the collections of the Wroclaw University Library [Advortite animum lectores – hic Deus habitat”. Manuskrypt M1106 ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego], "Studia Judaica", t. 13 (2010), nr 2(26), s. 221–235.
Bendowska Magdalena, Doktór Jan, Waad Arba Aracot i amsterdamska Biblia w jidysz: historia pewnej karty tytułowej, "Kwartalnik Historii Żydów", 2010, nr 1, s. 89–100.
Cukras-Stelągowska J., Szkółki niedzielne wobec potrzeby rewitalizacji żydowskiego życia w Polsce, [w:] Edukacja alternatywna w XXI wieku, red. Śliwerski, B., red. Melosik, Z., Kraków, 2010, s. 283–92
Cukras-Stelągowska Joanna, The revival of Jewish ethnic consciousness – identity strategies in the new educational contexts, "Ethnologia Polona", 31/32, 2010, s. 253–260.
Adnotacje: rok publikacji 2010-2011
Słowa kluczowe: tożsamość; edukacja
Doktór J., Zwischen Hoffnung und bitteren Enttäuschung. Zur wechselseitigen Wahrnehmung der Frankisten und ihrer polnischen Umgebung, [w:] Kommunikation durch symbolische Akte. Religiöse Heterogenität und die politische Herrschaft in Pole-Litauen, red. Kleinmann, Y., Stuttgart, 2010, s. 191–208
Domagalska M., Strach ma stare oczy. (Dzieciństwo w czasie Zagłady), [w:] Studia i szkice dedykowane Julianowi Baranowskiemu, red. Wiatr, E., red. Zawilski, P., Łódź, 2010, s. 116–31