Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Judaika polskie z XVI-XVIII wieku. Materiały do bibliografii, oprac. Pilarczyk, K., współpr. Ruta, M., t. 1: Druki w językach nieżydowskich, Kraków, 1995 ("Studia Polono-Judaica. Series Bibliographica", t. 4), 159, ss.
Judaika wydawane w Polsce. Druki zwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii 1991, oprac., red. Ambrosewicz-Jacobs, J., oprac. Ruta, M., et al., Kraków, 1995 ("Studia Polono-Judaica. Series Bibliographica", t. 3), 255, ss.
Sefer Jecira czyli Księga Stworzenia, tł., oprac. Doktór, J., tł., oprac. Kos, B., et al., Warszawa, 1995, 207 ss.
Adnotacje: il. 21
Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, red. Woronczak, J., t. 2: Cmentarze żydowskie, Wrocław, 1995 ("Bibliotheca Judaica"), 241 ss.
Słowa kluczowe: cmentarz
Doktór Jan, Der erste polnische Judenkatechismus und sein missionsgeschichtlicher Zusammenhang, "Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft", t. 19 (1995), s. 74–82.
Słowa kluczowe: katechizm; Polska
Kłańska M., Das Bild der Krakauer Judenstadt Kazimierz in deutschsprachiger Literatur 1840-1909, [w:] Die Habsburgischen Landschaften in der österreichischen Literatur, red. Kaszyński, S., red. Piontek, S., Poznań, 1995, s. 57–74
Kłańska M., Galicyjska scena narodowościowa w oczach żydowskich autobiografów niemiecko- i anglojęzycznych, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, red. Kłak, C., red. Wyka, M., t. 4, Rzeszów, 1995, s. 35–54
Kłańska Maria, Sui ruolo dei territori di confine delia monarchia absburgica nell’opera di Joseph Roth, "Cultura Tedesca", 1995, nr 4, s. 111–119.
Słowa kluczowe: Joseph Roth; Austria
Makowski K.A., Żydzi wobec Wiosny Ludów w Wielkim Księstwie Poznańskim, [w:] Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, red. Topolski, J., red. Modelski, K., Poznań, 1995, s. 149–67
Ochmann J., Historia filozofii żydowskiej. Średniowieczna filozofia żydowska, Kraków, 1995, 512 ss.
Słowa kluczowe: filozofia; średniowiecze
Ochmann J., Pewne aspekty autokreacji w rozwoju narodu żydowskiego, [w:] Autokreacja człowieka – między wolnością a zniewoleniem, red. Pawlica, J., Kraków, 1995, s. 137–47
Słowa kluczowe: filozofia; naród
Ohler A., Macierzyństwo w Biblii, tł. Ruta, M., Kraków, 1995, 236 ss.
Słowa kluczowe: Biblia; kobieta; macierzyństwo
Patek Artur, Jewish Autonomous Province in the USSR (Birobidzhan), "Colloquia. Journal of Central European History", t. 2 (1995), nr 1/2, s. 130–143.
Słowa kluczowe: ZSRR; Birobidżan
Rozmus D., Hońdo L., et al., Cmentarz żydowski w Pilicy – rys historyczny i materiały inwentaryzacyjne, red. Hońdo, L., Kraków, 1995 ("Studia Polono-Judaica. Series Fontium", t. 2), 328 ss.
Słowa kluczowe: cmentarz; Pilica; inwentaryzacja
Singer I.B., Spinoza z ulicy Rynkowej, tł. Adamczyk-Garbowska, M., Gdańsk, 1995, 228 ss.
Słowa kluczowe: literatura
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print