Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Biłgoraj, czyli raj... Rodzina Singerów i świat, którego już nie ma, red. Adamczyk-Garbowska, M., red. Wróblewski, B., Lublin, 2005, 284 ss.
Słowa kluczowe: Biłgoraj; Singerowie
Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, red. Karolczak, K., t. 5: Ludzie Lwowa. Studia z dziejów Lwowa, Kraków, 2005, 432 ss.
Słowa kluczowe: Lwów
Per amore della lingua. Incontri con scrittori ebrei, red. Quercioli Mincer, L., Roma, 2005, 175 ss.
Słowa kluczowe: język; pismo
Adamczyk-Garbowska M., Dziedzictwo polskiej poezji romantycznej w twórczości Abrahama Suckewera, [w:] Problematyka żydowska w romantyzmie polskim, red. Fabianowski, A., red. Makaruk, M., Warszawa, 2005, s. 205–17
Ciecieląg Jerzy, Kogo uważano za Żyda w starożytności? [Who was considered to be a Jew in Antiquity?], "Studia Judaica", t. 8 (2005), nr 1-2(15-16), s. 35–52.
Doktór Jan, Benjamin z Piotrkowa Trybunalskiego – Żyd, herrnhuter i misjonarz mimo woli [Benjamin from Piotrków Trybunalski – a Jew, Herrnhutter and an Unintentional Missionary], "Studia Judaica", t. 8 (2005), nr 1-2(15-16), s. 65–78.
Doktór Jan, Besht and the Messianic Year 5500, "Kwartalnik Historii Żydów", 2005, nr 3, s. 313–323.
Słowa kluczowe: Izrael ben Eliezer; mesjanizm
Doktór Jan, Greisiger Lutz, „Wielka Tajemnica”. List amsterdamskich judeochrześcijan do pastora Johanna Burgmanna z 1773 roku, "Kwartalnik Historii Żydów", 2005, nr 4, s. 577–592.
Domagalska M., Nieznośny ciężar bezideowości. Publicyści „Prosto z mostu” wobec literatury, [w:] Czytanie dwudziestolecia, red. Hurnikowa, E., red. Wypych-Jabłońska, A., Częstochowa, 2005, s. 277–83
Domagalska M., Publicyści „Myśli Narodowej” wobec judaizmu i jego wyznawców, [w:] Po żydowsku... Tradycje judaistyczne w literaturze polskiej, red. Kalinowski, D., Słupsk, 2005, s. 61–71
Drabina Jan, Ludność żydowska w przedindustrialnym Bytomiu (do początków XIX w.) [Jewish Population in Pre-Industrial Bytom (Since the Beginning of the 19th Century)], "Studia Judaica", t. 8 (2005), nr 1-2(15-16), s. 53–64.
Gąsiorowski S., Stein Edmund Menachem (Chiel Mendel) (1893-1943), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 43, nr 2(177), Kraków, 2005, s. 289–91
Gąsiorowski S., Żydzi na szlaku krzyżowców w drodze do Ziemi Świętej (od pierwszej do czwartej krucjaty), [w:] IV krucjata. Historia – reperkusje – konsekwencje, red. Kijas, Zdzisław J., red. Salamon, M., Kraków, 2005, s. 149–71
Jagodzińska A., Bóg, anioł, smok. Ex. 4,24 w tradycji żydowskiej, [w:] Anioł w literaturze i kulturze, red. Ługowska, J., t. 2, Wrocław, 2005, s. 71–7
Słowa kluczowe: sztuka; symbolika; tradycja; Bóg; anioł; smok
Kowalska-Leder Justyna, Dzieciństwo czasu Zagłady. Przeciwstawne projekty prawdy, pamięci i zapisu tego doświadczenia [The Holocaust Childhood. Contrasting Conceptions of Truth, Memory and Entry], "Studia Judaica", t. 8 (2005), nr 1-2(15-16), s. 169–186.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print