Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Café Savoy: teatro yiddish in Europa, red. Quercioli Mincer, L., red. Bertolone, P., Roma, 2006 ("Biblioteca teatrale", t. 144), XVIII, ss.
Adnotacje: il.
Słowa kluczowe: teatr; jidysz; Europa
Kazimierz vel Kuzmir – miasteczko różnych snów, oprac. Adamczyk-Garbowska, M., Lublin, 2006, 394 ss.
Słowa kluczowe: Kazimierz Dolny
Omosessualità e Europa. Atti del Convegno internazionale, red. Quercioli Mincer, L., red. Amenta, A., Roma, 2006, 246 ss.
Słowa kluczowe: homoseksualiści; Europa
Z dziejów Żydów w Zagłębiu, red. Rozmus, D., red. Witkowski, S., Sosnowiec, 2006, 186 ss.
Słowa kluczowe: Zagłębie
Adamczyk-Garbowska M., Uzupełnianie pamięci, [w:] Zagłada Żydów. Pamięć narodowa a pisanie historii w Polsce i we Francji, red. Engelking, B., red. Leociak, J., et al., Lublin, 2006, s. 191–170
Słowa kluczowe: pamięć
Aleksiun Natalia, Stosunki polsko-żydowskie w piśmiennictwie historyków żydowskich w Polsce w latach trzydziestych XX wieku [Polish-Jewish Relations as Reflected in the Writings of Jewish Historians in Poland in the 1930s], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 1(17), s. 47–67.
Brzoza Czesław, Sprawy żydowskie w latach międzywojnia w parlamencie i poza nim [Jewish Matters in Parliament and outside It between WW I and WW II], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 1(17), s. 223–230.
Doktór Jan, Das grosse Scheitern. Die Emissären des Institutum Judaicum und der Landrabbiner von Grosspolen, "Kwartalnik Historii Żydów", 2006, nr 4, s. 521–529.
Domagalska Małgorzata, Anti-Semitic discourse in Polish nationalistic weeklies between 1918-1939, "East European Jewish Affairs", t. 36 (2006), nr 2, s. 191–197.
Słowa kluczowe: antysemityzm; XX w.; prasa
Domagalska Małgorzata, Czy to we krwi płynie? Małżeństwa mieszane w twórczości Antoniego Skrzyneckiego, "Prace Polonistyczne", t. 61 (2006), nr 2, s. 167–174.
Gołdyn Piotr, Jewish Associations for Protection of Women in Poland in Years 1918-1939 [Żydowskie towarzystwa ochrony kobiet w Polsce w latach 1918-1939], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 2(18), s. 311–322.
Heschel Abraham Joshua, Samorozumienie judaizmu [Self-Understanding of Judaism], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 2(18), s. 267–284.
Jagodzińska Agnieszka, Czy Sandauer jest dziś możliwy? Rzecz o asymilacji i allosemityzmie [Is Sandauer Possible Today? On Assimilation and Allosemitism], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 1(17), s. 231–237.
Jagodzińska Agnieszka, My Name, My Enemy: Progressive Jews and the Question of Name Changing in the Kingdom of Poland in the Second Half of the 19th Century, "Jews in Russia and Eastern Europe", t. 1 (2006), s. 31–59.
Jagodzińska A., Navigating between Tradition and Modernity. Warsaw ‘Progressive’ Jews Facing Jewish and Gentile Criticism (1855-1905), [w:] Central and East European Jews at the Crossroads of Tradition and Modernity, red. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, J., red. Lempertienė, L., Vilnius, 2006, s. 310–8
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print