Ostatnie zmiany

 
 
  Ostatnio dodane publikacje:  
 
Wodziński M., Trzciński A., Nagrobki z XVII wieku na starym cmentarzu żydowskim w Lublinie przy ulicy Siennej, [w:] Żydzi w Lublinie, red. Radzik, T., t. 2: Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, Lublin, 1998, s. 65–113
Adnotacje: il.
Słowa kluczowe: Lublin; cmentarz; XVII w.; nagrobek; epigraf
Wróbel M.S., John 8:44 as crux interpretum”, [w:] Rediscovering John. Essays on the Fourth Gospel in Honour of Frédéric Manns, red. Chrupcała, Lesław D., Milano, 2013, s. 403–21
Słowa kluczowe: św. Jan
Wróbel M.S., Duch Święty a wiara Jezusa i apostołów, [w:] Omnia transeunt – Caritas manet. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Słotwińska, H., red. Pintal, L., et al., Lublin, 2012, s. 703–12
Wróbel M.S., Bóg przemawiający w misterium swego milczenia (Mt 27,46), [w:] Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja Apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej, red. Migut, B., red. Piwowar, A., Lublin, 2012, s. 43–54
Słowa kluczowe: Biblia; Bóg
Wróbel M.S., Objawienie, zbawienie i wiara w Nowym Testamencie. Perspektywa semantyczna, [w:] Nowy Testament a religie, red. Lred.oń, Ireneusz S., Lublin, 2011, s. 149–64

O Nas

  Baza danych stworzona i zarządzana przez Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich (PTSŻ). W przypadku jakichkolwiek pytań bądź sugestii prosimy o ich wysłanie na adres e-mail. Ta baza danych jest oparta na darmowym rozwiązaniu refbase, pozwalającym na zarządzanie literaturą naukową oraz spisami bibliograficznymi. powered by refbase