Wygeneruj zapisy z tekstu:  
Organiczniki ID rekordu:   Wprowadź znaczniki ograniczające ID rekordu lub ID klucza zapisu bibliograficznego:
  Ogranicznik początkowy:        Ogranicznik końcowy:   
Opcje wyświetlania::      Wyświetlaj linki            Pokaż      rekordów na stronie
  Rodzaj widoku:  
   
    używając stylu:       sortuj według:       wyświetl jako:  
 
Pomoc:   Ta strona umożliwia automatyczne stworzenie bibliografii do tekstu, generując listę zapisów bibliograficznych. Aby uzyskać taką listę, należy w tekście umieścić ID rekordów z bazy bądź ich ID klucza zapisów bibliograficznych (tak jak to zostało pokazane w przykładach poniżej). Wszystkie ID, które mają zostać uwzględnione w bibliografii, należy opatrzyć unikalnymi znakami. Te unikalne znaki należy wprowadzić do pól powyżej jako ograniczniki.
Przykłady:   Wyniki ekspedycji polarnej zostały opublikowane w pracy Henningsa (1906) {1141}, podobnie jak w pracach kilku innych autorów (np.: Wille 1924 {1785}; Heiden & Kolbe 1928 {1127}).