Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Patek Artur, Jewish Autonomous Province in the USSR (Birobidzhan), "Colloquia. Journal of Central European History", t. 2 (1995), nr 1/2, s. 130–143.
Słowa kluczowe: ZSRR; Birobidżan
Patek A., U źródeł powstania państwa Izrael. Sprawa uchodźców ze statku „Exodus 1947”, [w:] Pamięć zbiorowa w procesie integracji Europy, red. Łaptos, J., Kraków, 1996, s. 83–95
Słowa kluczowe: Izrael; uchodźcy; XX w.; 1947 r.
Patek Artur, Z dziejów Żydowskiego Obwodu Autonomicznego w ZSRR po II wojnie światowej, "Studia Historyczne", t. 39 (1996), nr 4, s. 523–537.
Słowa kluczowe: ZSRR; XX w.; Birobidżan
Patek A., Birobidżan. Sowiecka ziemia obiecana? Żydowski Obwód Autonomiczny w ZSRR, Kraków, 1997, 104 ss.
Słowa kluczowe: Birobidżan; ZSRR; XX w.
Patek Artur, Na krawędzi „gorącej wojny” (Wielka Brytania – Izrael, styczeń 1949), "Arcana", 2000, nr 5, s. 160–172.
Słowa kluczowe: Wielka Brytania; Izrael; XX w.
Patek A., Wielka Brytania wobec Izraela w okresie pierwszej wojny arabsko-żydowskiej, maj 1948 – styczeń 1949, Kraków, 2002, 290 ss.
Patek A., U genezy projektu Birobidżanu, [w:] Państwa europejskie na drodze do niepodległości (w drugiej połowie XIX i XX wieku). Studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Zgórniakowi, red. Stawowy-Kawka, I., red. Rojek, W., Kraków, 2003, s. 377–86
Słowa kluczowe: Birobidżan; XIX w.; XX w.
Patek Artur, Brytyjskie obozy na Cyprze dla deportowanych imigrantów żydowskich (1946-1949), "Portolana. Studia Mediterranea", t. 1 (2004), s. 233–245.
Słowa kluczowe: Cypr; imigracja; XX w.; Wielka Brytania
Patek A., Starski Ludwik, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 42, nr 4(175), Kraków, 2004, s. 369–72
Słowa kluczowe: Ludwik Starski
Patek A., Sternfeld Ary Jakub, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 43, nr 4(179), Kraków, 2005, s. 479–83
Słowa kluczowe: Ary Jakub Sternfeld
Patek Artur, W kręgu wiary i zbiorowej świadomości. Z kart Aliji Bet (1938-1948), "Portolana. Studia Mediterranea", t. 2 (2006), s. 297–310.
Słowa kluczowe: alija bet; XX w.; Palestyna
Patek Artur, Za czy przeciw? Sprawa dyplomatycznego uznania Państwa Izrael przez Wielką Brytanię w 1948 roku, "Arcana", 2006, nr 2, s. 156–168.
Patek Artur, Ary Sternfeld. Niepospolita biografia, "Nowiny Kurier", 2007, s. 10–11.
Słowa kluczowe: Ary Sternfeld
Patek Artur, Birobidżan – „proletariacka” Palestyna na Dalekim Wschodzie, "Nowiny Kurier", 2007, s. 10–11,.
Patek Artur, Izrael w polityce Wielkiej Brytanii w okresie pierwszej wojny bliskowschodniej 1948-1949, "Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských vĕd", t. 22 (2007), s. 81–91.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print