Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Gąsiorowski S., Żydzi na szlaku krzyżowców w drodze do Ziemi Świętej (od pierwszej do czwartej krucjaty), [w:] IV krucjata. Historia – reperkusje – konsekwencje, red. Kijas, Zdzisław J., red. Salamon, M., Kraków, 2005, s. 149–71
Gąsiorowski Stefan, Familiarization with the Polish Diaspora. Selected Legends of the Mediaeval Jews, "Scripta Judaica Cracoviensia", t. 8 (2010), s. 49–59.
Mazur Jerzy, The Late Medieval Jewish Settlement in Red Ruthenia. The Case of Krosno [Osadnictwo żydowskie w późnośredniowiecznej Rusi Czerwonej. Przykład Krosna], "Studia Judaica", t. 13 (2010), nr 2(26), s. 237–252.
Mičaninová Mária, The Synthetic Thinking of Solomon ibn Gabirol [Synteza myśli średniowiecznej Salomona ibn Gabirola], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 2(22), s. 215–231.
Ochmann J., Historia filozofii żydowskiej. Średniowieczna filozofia żydowska, Kraków, 1995, 512 ss.
Słowa kluczowe: filozofia; średniowiecze
Pilarczyk Krzysztof, Jevrejskaja diaspora v christianskich i islamskich gosudarstvach v period rannej nowoj istorii [Żydowska diaspora w państwach chrześcijańskich i islamskich w czasach wczesnośredniowiecznych], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 13–29.
Szczerbiński Waldemar, Kilka uwag o filozofii żydowskiej w wiekach średnich, "Acta Mediaevalia", t. 15 (2002), s. 91–106.
Słowa kluczowe: średniowiecze; filozofia
Wodziński Marcin, Średniowieczny cmentarz żydowski we Wrocławiu, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", t. 48 (1994), nr 1/2, s. 341–344.
Słowa kluczowe: Wrocław; cmentarz; średniowiecze
Wodziński M., Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII w, Wrocław, 1996, 563 ss.
Wodziński M., Středověké židovské náhrobky na Moravě, [w:] Židé a Morava. Sborník příspěvkú přednesených na z konferenci konané 10 listopadu 1999 v Muzeum Kroměřížska, Kroměříž, 2000, s. 8–17
Słowa kluczowe: Morawy; nagrobki; średniowiecze
Wyrozumska Bożena, Wyrozumski Jerzy, Nowe materiały do dziejów Żydów krakowskich w średniowieczu [New Materials to the Medieval History of Jews in Cracow], "Studia Judaica", t. 6 (2003), nr 2(12), s. 1–18.
Słowa kluczowe: Kraków; średniowiecze
Wyrozumski Jerzy, Dzieje Żydów Polski średniowiecznej w historiografii [History of the Jews of the Middle Ages Poland in Historiography], "Studia Judaica", t. 1 (1998), nr 1, s. 3–13.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print