Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Sefer sziwchej Habeszt. Księga ku chwale Baal Szem Towa, tł., przedm., oprac. Doktór, J., Kraków-Budapeszt, 2011, 326, ss.
Adamczyk-Garbowska M., Lustigman A., Szolem Asz u krajan w Izraelu, [w:] Szalom Asz – polskie i żydowskie konteksty twórczości, red. Kalinowski, D., Kutno, 2011, s. 153–8
Słowa kluczowe: Szolem Asz; Szalom Asz; Izrael
Doktór Jan, Besht and the Messianic Year 5500, "Kwartalnik Historii Żydów", 2005, nr 3, s. 313–323.
Słowa kluczowe: Izrael ben Eliezer; mesjanizm
Jagodzińska A., „Izraelita” (1866-1915), [w:] Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.), red. Nalewajko-Kulikov, J., red. Bąbiak, Grzegorz P., et al., Warszawa, 2012, s. 45–60
Słowa kluczowe: „Izraelita”; prasa; XIX w.; XX w.
Kłańska Maria, „Zurück ins zukünftige Meinland Deinland“. Rose Ausländers Israel-Gedichte, "Das jüdische Echo", t. 47 (1998), s. 313–322.
Słowa kluczowe: Rose Ausländer; Izrael
Mrozek Andrzej, Il dualismo statale d’Israele e di Giuda nel pensiero deuteronomista (X–VIII secolo av.C.) [Dualizm państwowy Izraela i Judy w koncepcji deuteronomisty (X-VIII wiek p.n.e.)], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 2(22), s. 193–204.
Słowa kluczowe: Izrael; Juda; starożytność
Nowogórski Przemysław, Powstanie starożytnego Izraela w świetle współczesnych koncepcji historyczno-archeologicznych [The Origins of Ancient Israel in the Light of the Historical and Archaeological Concepts], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 1(3), s. 1–9.
Ochmann Jerzy, Syjonizm. U źródeł państwowości Izraela, "Nomos", 24/25, 1998, s. 97–111.
Adnotacje: rok publikacji 1998-1999
Słowa kluczowe: syjonizm; Izrael
Patek A., U źródeł powstania państwa Izrael. Sprawa uchodźców ze statku „Exodus 1947”, [w:] Pamięć zbiorowa w procesie integracji Europy, red. Łaptos, J., Kraków, 1996, s. 83–95
Słowa kluczowe: Izrael; uchodźcy; XX w.; 1947 r.
Patek Artur, Na krawędzi „gorącej wojny” (Wielka Brytania – Izrael, styczeń 1949), "Arcana", 2000, nr 5, s. 160–172.
Słowa kluczowe: Wielka Brytania; Izrael; XX w.
Patek A., Wielka Brytania wobec Izraela w okresie pierwszej wojny arabsko-żydowskiej, maj 1948 – styczeń 1949, Kraków, 2002, 290 ss.
Patek Artur, Za czy przeciw? Sprawa dyplomatycznego uznania Państwa Izrael przez Wielką Brytanię w 1948 roku, "Arcana", 2006, nr 2, s. 156–168.
Patek Artur, Izrael w polityce Wielkiej Brytanii w okresie pierwszej wojny bliskowschodniej 1948-1949, "Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských vĕd", t. 22 (2007), s. 81–91.
Patek Artur, O swobodną imigrację do Erec Israel. Z dziejów aliji bet, "Nowiny Kurier", 2007, s. 8–9,-14.
Słowa kluczowe: alija bet; Izrael; imigracja; Palestyna
Patek Artur, Ostatnia bariera przed Erec Israel, "Nowiny Kurier", 2009, s. 12–14.
Słowa kluczowe: Izrael; XX w.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print